मेलबर्न। अष्ट्रेलियामा घरभाडामा बस्दा कन्डिसन रिपोर्ट ( अवस्था प्रतिवेदन ) तयार गरिन्छ । यो प्रतिवेदन तपाईं घरमा बस्दा त्यो घरको अवस्था के थियो, भन्ने पूर्ण जाकारी हो । जसमा तपाईं बस्ने कोठा वा फ्ल्याटमा के-के कुरा पहिल्यै बिग्रिसकेको छ, त्यहाँ कुन-कुन कुरा छन्, सबै समावेश हुन्छ। यो अवस्था प्रतिवेदन घर सरेको तीन दिनभित्रमा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।

अवस्था प्रतिवेदन (Condition report)

यदि तपाईले बण्ड तिर्नुहुन्छ भने, तपाईले अवस्था प्रतिवेदनलाई घर सरेको तीन दिनभित्रमा भर्नुपर्छ। यो तपाईले लिजमा हस्ता क्षर गर्ने समयमा त्यस घरको अवस्था को रेकर्ड हो।

अवस्था प्रतिवेदनलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् र यो सही छ छैन जाँच गर्नुहोस्। यदि यसमा कुनै चीज गलत छ भने, तपाईले त्यसलाई सच्याउन सक्नु हुन्छ। उदाहरणका लागि , यदि कुनै चीज फोहोर, टुटेको वा काम नगर्ने भएमा लेख्नुहोस्।

तपाईको घरधनी वा एजेन्टलाई हस्ताक्षर गरिएको एक प्रतिवेदन दिनुहोस् र एक प्रति आफ्नो लागि राख्नुहोस्।

हरेक कोठा को तस्वीर लिनुहोस्।

जब तपाई घर छोड्नु हुन्छ, यदि सरसफाइ वा कुनै क्षतिका लागि तपाई जिम्मेवार रहेको भन्ने विवाद भएमा यो प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

मर्मत

घरधनी वा एजेन्टले सबै मर्मतहरुका लागि भुक्तानी गर्नुपर्छ (यदि त्यो तपाई, वा तपाईले घरमा आमन्त्रण गरेको पाहुनाले गरेको क्षति होइन भने) ।

मर्मत अविलम्ब गरिनुपर्ने वा सामान्यरुपमा गरिनुपर्ने हुन्छ।

सामान्य मर्मतका बारेमा घरधनी वा एजेन्टलाई लिखित सूचना दिनुहोस् । उनीहरुले त्यो समस्यालाई १४ दिनभित्र समाधान गर्नुपर्छ।

ग्यास वा छाना चुहिएको जस्ता अविलम्ब गरिनुपर्ने मर्मतहरुका लागि घरधनी वा एजेन्टलाई फोन गर्नुहोस् । उनीहरुले तिनलाई तुरुन्तै मिलाउनुपर्छ।

यदि उनीहरुले गर्दैनन् भने, समस्या समाधानका लागि तपाईले $१८०० सम्म खर्च गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको रसिदलाई उनीहरुकहाँ पठाउनसक्नु हुन्छ। उनीहरुले तपाईलाई १४ दिनभित्रमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्रोत : उपभोक्ता आयोग भिक्टोरिया

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments