मेलबर्न । यदि अष्ट्रेलियामा बच्चा जमाउंदै हुनुहुन्छ भन्ने बच्चाको नामाकरणमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने भएको छ । भिक्टोरिया सरकारले बच्चाको नामाकरणको लागि प्रतिबन्ध गरिएका नामहरुको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिबन्धित नामहरु यसप्रकार छन् :

Admiral ,
Anzac,
Australia,
Baron,
Bishop,
Brigadier,
Brother,
Cadet,
Captain, ‘
Chief,
Christ,
Commodore,
Constable,
Corporal,
Dame,
Duke,
Emperor,
Father,
General,
God,
Honour,
Judge,
Justice,
King,
Lady,
Lieuten
ant,
Lord,
Madam,
Majesty,
Major,
Messiah,
Minister,
Mister,
Officer,
Premier,
President,
Prime Minister,
Prince,
Princess,
Queen,
Saint,
Satan,
Seaman,
Sergeant,
Sir,
Sister.

ती नामहरुमध्ये कुनै नाम अष्ट्रेलियाको विशेष पदलाई सम्मान जनक रुपमा प्रयोग गरिने, त्यस्तै कुनै नामले समुदायमा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्न सक्ने, कुनै नामले सामुदायिक कार्यालयलाई सम्बोधन गरिने, कुनै नाम लामो भएको आदि कारणले प्रतिबन्ध गरिएको बताइएको छ ।

Comments