स्वास्थ्य मन्त्रालयले डाक्टरहरुले बिरामी जाच्ने शुल्क निर्धारण गरेको छ । भदौ ११ गतेको मन्त्री स्तरिय निर्णय अनुसार शुल्क निर्धारण भएको हो । आगामी असोज १ गतेदेखि डाक्टरहरुले मन्त्रालयले तोकेको भन्दा बढि शुल्क लिन पाउने छैनन् । मन्त्रालयले शुल्कमा एकरुपता ल्याउन शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ । डाक्टरहरुले मन्त्रालयले तोकेको शुल्क सबैले देख्ने ठाउँमा टास्नुपर्नेछ । यसैगरी डाक्टरहरुले फलोअपमा आउदा पहिलो सात दिनसम्म र पहिलोपटकको फलोअप गर्दा निशुल्क सेवा दिनुपर्नेछ । शुल्क हरेक दुइ वर्षमा परिमाजर्न हुनेछ । तोकेको भन्दा बढि शुल्क लिने डाक्टरलाई कारवाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कसको कति शुल्क

एमविविएस वा सो सरह     ५ वर्षसम्म                  २५० रुपैयाँ
एमविविएस वा सो सरह     ५ वर्षभन्दा माथी         ३०० रुपैयाँ
पोष्टग्राजुयट डिप्लोमा         ५ वर्षसम्म                   ३५०  रुपैयाँ
पोष्टग्राजुयट डिप्लोमा         ५ वर्षभन्दा माथी         ४००  रुपैयाँ
एमडि/एमएस                   ५ वर्षसम्म                   ४५०  रुपैयाँ
एमडि/एमएस र विशेषज्ञ  ५ वर्षभन्दा माथी          ४७५  रुपैयाँ

Comments