एमाले महाधिवेशन : आज नयाँ नेतृत्वका लागि सहमतिको सूची सार्वजनिक, चुनाव लड्नेलाई खुला

0
378
;f}/fxf, !! dªl;/M dxflwj]zgdf ;xefuL ljb]zL kfx'gf g]skf -Pdfn]_sf] bzf}F /fli6«o dxflwj]zgdf zlgaf/ ;xefuL ljb]zL kfx'gf . ;fydf kf6L{ g]tf s]kL zdf{ cf]nL . tl:a/M k|bLk/fh jGt÷/f;;

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार आज नयाँ नेतृत्वको सहमतिको नामावली पेस गर्ने भएका छन् ।

शनिबारको दशाैं महाधिवेशनकाे बन्द सत्रले अध्यक्ष ओलीलाई सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको अधिकार दिएसँगै भोलिको बन्द सत्रमा अध्यक्ष ओलीले नयाँ नेतृत्वको सहमतिको नामावली पेस गर्ने छन् ।

आजकाे बन्द सत्रमा उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीबाट अनुमोदन गराइने भनिएकाे छ । र, भोलि आइतबारको बन्द सत्रले नयाँ नेतृत्व पाउने छ । यद्यपि, चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रनेहरूलाई चुनावमा उठ्न दिने बताइएको छ ।