विभाजनले कुनै असर गरेको छैन: एमाले सचिव ज्ञवाली

0
36