जापानमा हुने ओलम्पिकमा नेपालको झण्डा गौरिकाले बोक्ने

0
82
/fli6«o em08f kmx/fpFb} l;+x . ??????? ?????? ??????? ?????? ??????????????????? ?????????? ???? ????????? d+unaf/ ;fFem ePsf] ;dfkg ;df/f]xdf /fli6«o em08f kmx/fpFb} kf}8LsL uf}l/sf l;+x . t:jL/M k|bLk/fh jGt÷/f;;

काठमाडौँ– आगामी जुलाई २३ गते जापानमा हुने विश्व खेलकुदको महाकुम्भ ओलम्पिकमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा गौरिका सिंहले बोक्ने भएकी छन् ।

मंगलबार ओलम्पिक यात्रा नाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीले टोकियो ओलम्पिकमा सिंहले नेपालको झण्डा बोक्ने जानकारी दिएको हो ।

ओलम्पिकको लागि नेपालले राम्रो तयारी गरेकाले नेपालको तर्फबाट राम्रो प्रर्दशनको अपेक्षा रहेको समते कमिटीले जनाएको छ ।

खेल जुलाई २३ देखि अगष्ट ८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ भने ओलम्पिकमा ३३ खेलका ३३९ इभेन्ट हुने छन् । ओलम्पिकमा विभिन्न देशका करिब ११ हजार खेलाडीले सहभागिता जनाउने छन् ।