सबै जिल्लामा आज देखि चीनले अनुदानमा दिएको `भेरोसेल` खोप लगाइँदै

0
78
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 1, 2019: A masked medical staff worker with a syringe containing vaccine for measles and mumps at No39 Children's Polyclinic (outpatient clinic). Artyom Geodakyan/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Øïðèö ñ âàêöèíîé ïàðîòèòíî-êîðåâîé êóëüòóðàëüíîé æèâîé â ðóêàõ ìåäñåñòðû äåòñêîé ïîëèêëèíèêè ¹39. Àðòåì Ãåîäàêÿí/ÒÀÑÑ

काठमाडौं । चीनले अनुदानमा दिएको कोरोनाविरुद्धको खोप आजदेखि विभिन्न उमेर समूहलाई लगाइँदैछ । यसअघि सरकारले ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहलाई लगाउने भनिएपछि हिजो स्वास्थ्य सेवा विभागले सातै प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई परिपत्र गर्दै सीमित जिल्लाहरुमा १८ वर्षमाथिका र ५५ वर्षमाथिका उमेर समूहलाई समेत दिन भनिएको थियो ।

विभागको परिपत्र अनुसार अब उत्तरी छिमेकी तिब्बतसँग जोडिएका जिल्लामा १८ वर्षमाथिका पहिलो डोज लगाउन बाँकीलाई प्राथमिकता दिइनेछ भने सबै हिमाली जिल्लाका ५५ वर्षदेखि ५९ वर्षबीचकालाई पनि पहिलो डोज खोप लगाइने छ ।

अन्य जिल्लाका नागरिकको हकमा ६२–६४ वर्ष उमेर समूहलाई प्राथमिकता दिन परिपत्रमार्फत् आग्रह गरिएको छ ।

६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकको लागि खोप दिने भनिए पनि पर्याप्त खोप नभएकाले माथिल्लो उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिने र उपलब्धताको आधारमा बाँकीलाई खोप दिन आग्रह गरिएको छ ।