अष्ट्रेलियाको स्टुडेन्ट गार्जियन भिसा कस्तो भिसा हो ?

0
2011

अष्ट्रेलियाको स्टुडेन्ट भिसा भएको अठारह वर्ष मुनिको व्यक्ति अथवा अठारह वर्ष माथिको विशेष हेरचाह चाहिने व्यक्तिको रेखदेखका लागि दिईने भिसा स्टुडेन्ट गार्जियन भिसा (सबक्लास ५९० ) हो।

यो अस्थायी किसिमको भिसा हो र यसको शुल्क छ सय बीस अष्ट्रेलियन डलर रहेको छ । गार्जियन भिसाको म्याद विद्यार्थीको उमेर र उसको भिसाको म्याद अनुसार तोकिन्छ।

स्टुडेन्ट भिसा भएको विद्यार्थीको अभिभावक ,कस्टडी लिएको व्यक्ति अथवा नजिकको नातेदारलाई यस किसिमको भिसा दिइन्छ। भिसा आवेदकको उमेर एक्काइस वर्ष वा सो भन्दा बढी हुनुपर्छ। अष्ट्रेलियामा रहँदा बसोवास र खानपानका लागि विद्यार्थी र अभिभावक दुवैलाई पुग्ने पैसा हुनुपर्छ। स्वास्थ्य र चरित्र अष्ट्रेलिया सरकारको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ।

यस भिसामा रहँदा अष्ट्रेलियामा जागिर गर्न अनुमति छैन तर तीन महिने अध्ययन कोर्स तथा ट्रेनिंग गर्न सकिन्छ। स्टुडेन्ट भिसा प्राप्त विद्यार्थी भन्दा पहिले अभिभावक भिसा पाएको व्यक्ति अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्न पाउँदैन र अष्ट्रेलियाको स्वीकृति बिना विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियामा छोडेर जान पनि पाइने छैन।

स्टुडेन्ट गार्जियन भिसा (सबक्लास ५९० ) को प्रोसेसिङ्ग समय चार देखि नौ महिनासम्म लाग्न सक्छ। विस्तृत जानकारीको लागि >> immi.homeaffairs.gov.au