अष्ट्रेलियाको स्किल्ड रिजनल भिसा (सबक्लास ८८७) कस्तो व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्छ ?

0
1312

स्किल्ड रिजनल भिसा (सबक्लास ८८७) अष्ट्रेलियाको अन्य भिसामा रहेर रिजनल क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई दिइन्छ। यो भिसा पर्मानेन्ट भिसा हो र यसको शुल्क चार सय पन्ध्र अष्ट्रेलियन डलर रहेको छ।

यस किसिमको भिसाका लागि आवेदन दिने व्यक्ति अष्ट्रेलियाको रिजनल क्षेत्रमा दुई वर्षसम्म बसोबास गरेको साथै एक वर्षसम्म फुल टाइम काम गरेको हुनुपर्दछ। भिसा आवेदकको स्वास्थ्य र चरित्र अष्ट्रेलिया सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ। अंग्रेजी भाषाको ज्ञान हुनुपर्दछ।

स्किल्ड रिजनल भिसा (सबक्लास ८८७) को प्रोसेसिङ्ग समय एक्काइस देखि छब्बीस महिना सम्म हुन सक्छ। यस किसिमको भिसामा अष्ट्रेलियाको जुनसुकै ठाउँमा पढ्न र काम गर्न र बसोबास अनुमति हुन्छ। नजिकका आफन्तको पिआर भिसाका लागि स्पोन्सर गर्न सकिन्छ। साथै पछि गएर अष्ट्रेलियन सिटिजनशिपका लागि आवेदन दिन सकिन्छ। विस्तृत जानकारीको लागि >> https://immi.homeaffairs.gov.au/