सबैभन्दा छिटो विकास भएका सिड्नीको सबर्बहरु र त्यहाँको औसत घरभाडा

0
359

सन् २०२० को डिसेम्बरमा गरिएको सर्भेका अनुसार सिड्नीको सेन्ट्रल कोस्ट सबर्ब विकासको गतीमा सबैभन्दा अगाडि रहेको छ।

डिफ़रेण्ट डट कमका अनुसार, सबैभन्दा छिटो विकास भएका सिड्नीको सात सबर्बहरु र त्यहाँको मिडियन साप्ताहिक घरभाडा :

क्रमांक          सबर्ब / रिजन   मिडियन साप्ताहिक घरभाडा     परिवर्तित दर

१.             Central Coast     ४२० अष्ट्रेलियन डलर           ५ %

२.             Northern Beaches    ६७० अष्ट्रेलियन डलर          ३.०८ %

३.  Outer Southwest Sydney      ४३० अष्ट्रेलियन डलर       २.३८ %

४.           Sutherland                 ५३० अष्ट्रेलियन डलर         १.९२ %

५. Bringelly, Fairfield, Liverpool       ४२० अष्ट्रेलियन डलर     ०.०० %

६.                 Blacktown       ४३० अष्ट्रेलियन डलर        ०.०० %

७.  Baulkham Hills, Hawkesbury    ५५० अष्ट्रेलियन डलर        ०.०० %