अष्ट्रेलिया बाहिर गरेको कामको अनुभवले पीआरको लागि कस्तो प्रभाव पार्छ ?

0
1101

अष्ट्रेलियाको पिआर (स्थायी भिसा) पाउनका लागि पोइन्ट्स सिस्टम रहेको छ । व्यक्तिको उमेर, कामको अनुभव, शैक्षिक योग्यता आदिको आधारमा पोइन्ट मिल्छ। न्युनतम ६५ पोइन्ट प्राप्त गरेमा मात्र पीआरको लागि योग्य ठहरिन्छ। र, धेरै पोइन्ट्स ल्याएको व्यक्तिलाई गृह विभागले पीआरको लागि प्राथमिकतामा राख्छ।

अष्ट्रेलिया भन्दा बाहिर गरेको आफ्नो पेशा सम्बन्धि अनुभवले पनि पोइन्टमा प्रभाव पार्दछ। यसमा तपाईंको पहिलाको काम सम्बन्धि अनुभवले अधिकतम पन्ध्र पोइन्ट्स दिलाउन सक्छ। तर तपाईंको त्यो अनुभव बटुलेको पेशा अष्ट्रेलिया सरकारको ‘स्किल्ड अकुपेसन लिस्ट’ अन्तर्गतको पेशा हुनु जरुरी हुन्छ।

यस्तो छ कामको अनुभवको आधारमा पोइन्ट्स सिस्टम :

अष्ट्रेलियाभन्दा बाहिर गरेको कामको अनुभव अनुसार दिइने पोइन्ट्स :

आठ देखि दश वर्ष – पन्ध्र  पोइन्ट्स

पाँच देखि सात वर्ष -दश  पोइन्ट्स

तीन देखि चार वर्ष – पाँच  पोइन्ट्स

तीन वर्ष भन्दा कम – शुन्य (०)पोइन्ट्स

अष्ट्रेलियामा गरेको कामको अनुभव अनुसार दिइने पोइन्ट्स :

आठ देखि दश वर्ष – बीस पोइन्ट्स

पाँच देखि सात वर्ष – पन्ध्र पोइन्ट्स

तीन देखि चार वर्ष – दश  पोइन्ट्स

एक देखि दुई वर्ष – पाँच पोइन्ट्स

काम सम्बन्धि अनुभव एक वर्ष भन्दा कम भएको व्यक्तिले कुनै पोइन्ट्स पाउँदैन।

Are you Planning to Study in Australia ? If yes, Just Click Here and fill this form.