अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स सरकारले सार्वजनिक गर्यो दक्ष पेशाको सुची

0
94

सिड्नी। अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स सरकारले दक्ष पेशाको सूची सार्वजनिक गरेको छ। न्यु साउथ वेल्स सरकारले सबक्लास १९० र सबक्लास ४९१ भिसाको लागि स्किल अकुपेशन लिस्ट सार्वजनिक गरेको हो।

कोरोना महामारीका कारण यसपालिको पेशाको सुची छोटो रहेको छ। न्यु साउथ वेल्सले सबक्लास १९० भिसाको लागि २२ वटा र सबक्लास ४९१ भिसाको लागि ३४ वटा पेशाको सुची सार्वजनिक गरेको छ।

सबक्लास १९० भिसा स्किल्ड नोमिनेटेड (स्थायी) भिसा हो भने ४९१ भिसा स्किल्ड वर्क रिजनल (प्रोभिजनल) भिसा हो।

यस्तो छ सुची :

सबक्लास १९०

133211 Engineering Manager
134212 Nursing Clinical Director
233911 Aeronautical Engineer
233916 Naval Architect
254411 Nurse Practitioner
254413 Registered Nurse (Child and Family Health)
254414 Registered Nurse (Community Health)
254415 Registered Nurse (Critical Care and Emergency)
254417 Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)
254418 Registered Nurse (Medical)
254421 Registered Nurse (Medical Practice)
254499 Registered Nurses nec
261111 ICT business Analyst
261112 Systems Analyst
261311 Analyst Programmer
261312 Developer Programmer
261313 Software Engineer
262112 ICT Security Specialist
263111 Computer Network and Systems Engineer
312311 Electrical Engineering Draftsperson
312312 Electrical Engineering Technician

सबक्लास ४९१

133211 Engineering Manager
233211 Civil Engineer
233212 Geotechnical Engineer
233214 Structural Engineer
233215 Transport Engineer
233511 Industrial Engineer
233512 Mechanical Engineer
233513 Production or Plant Engineer
233911 Aeronautical Engineer
233912 Agricultural Engineer
233913 Biomedical Engineer
233916 Naval Architect
233999 Engineering Professionals nec
254411 Nurse Practitioner
254412 Registered Nurse (Aged Care)
254413 Registered Nurse (Child and Family Health)
254414 Registered Nurse (Community Health)
254415 Registered Nurse (Critical Care and Emergency)
254416 Registered Nurse (Developmental Disability)
254417 Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)
254418 Registered Nurse (Medical)
254421 Registered Nurse (Medical Practice)
254422 Registered Nurse (Mental Health)
254423 Registered Nurse (Perioperative)
254424 Registered Nurse (Surgical)
254425 Registered Nurse (Paediatric)
254499 Registered Nurses nec
261311 Analyst Programmer
261312 Developer Programmer
261313 Software Engineer
263111 Computer Network and Systems Engineer
312211 Civil Engineering Draftsperson
312212 Civil Engineering Technician
312999 Building and Engineering Technicians nec

Source : SBS News