अष्ट्रेलियाको क्यानबेराको लागि यस्तो छ दक्ष पेशाको सूची

0
95

मेलबर्न । अष्ट्रेलिया आउन चाहनेहरुको लागि क्यानबेरा राम्रो गन्तव्य बन्न सक्छ । राजनीति, विज्ञान, अन्वेषण, शिक्षा, अनुसन्धान आदि सबै क्षेत्रको केन्द्र रहेको क्यानबेरा अष्ट्रेलियाको राजधानी हो ।

क्यानबेरामा दक्ष पेशा अतर्गत सबक्लास १९० भिसा मार्फत आउन चाहनेहरुको लागि हाल यी पेशाहरुको सूची सार्वजनिक भएको छ :

ANZSCO

Occupation

Status

132111

Corporate Services Manager

Open

134212

Nursing Clinical Director

Open

134213

Primary Health Organisation Manager

Open

134214

Welfare Centre Manager

Open

212411

Copywriter

Open

212412

Newspaper or Periodical Editor

Open

212413

Print Journalist

Open

212415

Technical Writer

Open

212416

Television Journalist

Open

212499

Journalist & other writers (nec)

Open

225311

Public Relations Professional

Open

232111

Architect

Open

232112

Landscape Architect

Open

232411

Graphic Designer

Open

232412

Illustrator

Open

232414

Web Designer

Open

233211

Civil Engineer

Open

233212

Geotechnical Engineer

Open

233213

Quantity Surveyor

Open

233214

Structural Engineer

Open

233215

Transport Engineer

Open

233311

Electrical Engineer

Open

233411

Electronics Engineer

Open

233511

Industrial Engineer

Open

233512

Mechanical Engineer

Open

241111

Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher

Open

251211

Medical Diagnostic Radiographer

Open

251212

Medical Radiation Therapist

Open

251213

Nuclear Medicine Technologist

Open

251214

Sonographer

Open

251411

Optometrist

Open

251412

Orthopist

Open

251513

Retail Pharmacist

Open

252411

Occupational Therapist

Open

252511

Physiotherapist

Open

252711

Audiologist

Open

252712

Speech Pathologist

Open

253111

General Practitioner

Open

253112

Resident Medical Officer

Open

254311

Nurse Manager

Open

254411

Nurse Practitioner

Open

254412

Registered Nurse (Aged Care)

Open

254413

Registered Nurse (Child & Family Health)

Open

254414

Registered Nurse (Community Health)

Open

254415

Registered Nurse (Critical Care & Emergency)

Open

254416

Registered Nurse (Developmental Disability)

Open

254417

Registered Nurse (Disability & Rehabilitation)

Open

254418

Registered Nurse (Medical)

Open

254421

Registered Nurse (Medical Practice)

Open

254422

Registered Nurse (Mental Health)

Open

254423

Registered Nurse (Perioperative)

Open

254424

Registered Nurse (Surgical)

Open

254425

Registered Nurse (Paediatrics)

Open

254499

Registered Nurses (nec)

Open

271311

Solicitor

Open

272111

Careers Counsellor

Open

272112

Drug & Alcohol Counsellor

Open

272113

Family & Marriage Counsellor

Open

272114

Rehabilitation Counsellor

Open

272115

Student Counsellor

Open

272199

Counsellors (nec)

Open

272311

Clinical Psychologist

Open

272312

Educational Psychologist

Open

272313

Organisational Psychologist

Open

272399

Psychologists (nec)

Open

272499

Social Professionals (nec)

Open

272511

Social Worker

Open

272612

Recreation Officer

Open

272613

Welfare Worker

Open

321211

Motor Mechanic (General)

Open

321212

Diesel Motor Mechanic

Open

321213

Motorcycle Mechanic

Open

321214

Small Engine Mechanic

Open

351311

Chef

Open

391111

Hairdresser

Open

 

 

 

 

 

विस्तृत जानकारीको लागि यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्   >>> क्यानबेरा दक्ष पेशा सूची