तास त खेल्नु हुन्छ ? यी कुरा जान्नुहोस्

तास भनेर हामी तासलाई हेला गर्छौ, साँचो कुरा चाही तासलाई जुवाको रुपमा प्रयोग गरेर यसको दुरुपयोग गरेको हो, तासको वास्तविकता यस्तो छ । यसमा चार रङ छन । यि रङहरुको अर्थ यसप्रकार छ्:- * पाना रङ रातो हुन्छ । यो वसन्त ऋतुको प्रतिक हो । * चिडिया रङ कालो हुन्छ । यो ग्रीष्म ऋतुको प्रतिक हो । * ईटा रङ रातो हुन्छ । यो शरद ऋतुको प्रतिक हो । * भोटे रङ कालो हुन्छ । यो शित ऋतुको प्रतिक हो । अर्थाथ :- तासको चार वटा चिन्ह वर्षका चार ऋतुहरु वसन्त्, ग्रीष्म्, शरद्, शित का प्रतिक हुन । एक पत्ती तासले एक हप्ता जनाउँछ ।...

Read More