मेलबर्न । अष्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीहरुले रोज्न सक्ने विषय मध्येको एउटा हो कानून विषय । कानून विषय पढ्नको लागि १२ पास र अंग्रेजीमा विशेष दक्ष हुनुपर्छ भने कुनै युनिभर्सिटीले कामको अनुभव समेत माग्न सक्छ । त्यस्तै कानून विषयमा पोस्ट ग्राजुएट गर्नको लागि कानूनको एक डिग्री हासिल गरिसकेको हुनुपर्छ। भर्ना सम्बन्धि अरु नियमहरु युनिभर्सिटी अनुसार फरक-फरक हुनसक्छ।

सामान्यतय : स्नातक तहमा कानून पढाई सक्न फुल टाइम ४ वर्ष लाग्छ भने कम्बाइन्ड डिग्री गर्न चाहेमा पांच देखि सात वर्ष लाग्छ । पोस्ट ग्राजुएट भने एक वर्षको हुन्छ जसमा निम्न डिग्री रहेका छन् :
Master of Laws (LLM);
Master of International Law and International Relations (MILIR);
Master of Human Rights Law and Policy (MHRLP);
Master of Dispute Resolution (MDR);
Master of Environmental Law & Policy (MELP);
Master of Business Law (MBL);
Master of Law, Media and Journalism;
and a Master of Criminal Justice & Criminology (MCJC).

पढाइ सकेपछि करियरको लागि विद्यार्थीहरुले व्यावसयिक तालिम लिनुपर्ने हुन्छ। कोर्सको शुल्क, भर्ना मिति र प्रक्रिया, विषय, आदिको बारेमा विस्तृत जानकारी लिन कानून विषय पढाई हुने यी युनिभर्सिटीहरुको वेबसाइट हेर्न सकिन्छ ।

Please follow and like us:

Comments