काठमाडौं । बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिने उद्धेश्यले सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिलाउने उद्धेश्यले प्रत्यक स्थानीय तहमा स्थानीय तह मातहत रहेर काम गर्ने गरी एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments