मेलबर्न । एरोस्पेस इञ्जिनियरिङ्ग विषय इञ्जिनियरिङ्ग पढ्न चाहाने विद्यार्थीहरुको लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ । यसमा एरोस्पेस डिजाईन, विश्लेषण लगायत हाडवेयर र सफ्टवेयर दुवै पढाइन्छ ।

स्नातकमा एरोएस्पेस इञ्जिनियरिङ्ग पाँच वर्षे फुल टाइम कोर्स हो। १२ सकेका तर कम्तिमा ७० प्रतिशत ल्याएका विद्यार्थीहरुले यो विषय पढ्न पाउँछन् । आइएलटिएसमा कम्तिमा ६.५ ल्याएको हुनुपर्छ । गणित विषयमा दक्ष हुनु जरुरि छ । यसको लागि पढाइ शुल्क वार्षिक २४,५५९ डलर लाग्छ ।

 • Aeronautical Engineering (Honours)   > > University of New South Wales
 • Commerce/Aviation (Management) >> University of New South Wales
 • Aviation (Management) > > University of New South Wales
 • Aviation – Pilot > > University of South Australia
 • Technology – Aeronautical >>> Edith Cowan UniversityJoondalup
 • Aviation (Flying) > > University of New South Wales
 • Technology (Aeronautical Engineering) > > University of New South Wales
 • Bachelor of Applied Science (Aviation)/Bachelor of Business (Management) >> RMIT University
 • Engineering – Aeronautical > > University of Sydney
 • Aviation (Honours) > > Swinburne University of Technology
 • Aviation – Management > > University of South Australia
 • Aviation Management – Business > > Swinburne University of Technology
 • Business and Commerce (Aviation Management and Safety major) > > University of Southern Queensland
 • Aerospace Engineering (Hons)> > University of New South Wales
 • Aviation > > University of Southern Queensland
 • Engineering – Mechanical >> University of Sydney
 • Engineering – Aerospace engineering (Hons) > > Monash University
 • Aerospace Engineering (Honours) > > RMIT University
 • Marine Science > > University of Wollongong
 • Electrical and Aerospace (Honours) > > Queensland University of Technology
 • Aviation > > Griffith University
 • Aerospace Engineering (Honours)- Business (Management) > > RMIT University
 • Aviation Management > > Swinburne University of Technology
 • Aviation Management > > Griffith UniversityBrisbane
 • Mechanical and Aerospace Engineering > > University of Queensland
 • Aviation – Business > > Swinburne University of Technology
  Applied Science (Aviation) > > RMIT University
  Aviation > > Edith Cowan University
  Marine Science (Honours) > > University of Wollongong

  Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

  career-in-aus

Please follow and like us:

Comments