मेलबर्न । अष्ट्रेलिया सरकारले गत वर्षदेखी दक्ष पेशाको सूचीमा व्यापक परिवर्तन गरिरहेको छ। ४५७ भिसा खारेज गरेर छोटो र लामो अवधिको भिसा आएपछि दक्ष पेशाको सूचीमा धेरै परवर्तन आउन लागेको हो ।

दक्ष पेशाको नयाँ सूचीमा, छोटो अवधिको भिसा अनतर्गत प्रोपर्टी म्यानेजर, साइकोथेरापिस्ट, रियल स्टेट रिप्रिजेंटेटिभ थपिएका छन्। हर्स ब्रिडर र म्यानेजमेन्ट कन्सलटेन्ट छोटो अवधिबाट मध्ये अवधिमा सारिएको छ। बिल्डिंग एसोसिएट र सलुन म्यानेजर पेशा दक्ष पेशाको सूचीबाट नै हटाइएको छ।

त्यस्तै,अकोमोडेसन एण्ड हस्पिटालिटी म्यानेजर, मसाज थेरापिस्ट, म्यानेजमेन्ट अकाउन्टेन्ट, रिक्रुटमेन्ट कन्सल्टेन्ट, सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्युसन म्यानेजर, ट्याक्सेसन अकाउन्टेन्ट पेशाहरुमा विभिन्न अवस्था र शर्तहरु राखेर दक्ष पेशाको सूचीमा राखिएको छ।

यो सूची जनवरी महिना देखि नै लागु भएको छ भने रिजनल स्किल्ड अकुपेसन लिस्ट मार्च महिना भित्र सार्वजनिक हुने बताइएको छ।

यस्तो छ अहिलेको दक्ष पेशाको सूची :

Occupation ANZSCO Code List Visa subclasses (streams or type) Assessing Authority
Accommodation & Hospitality Managers (nec)*** 141999 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Accountant (General)*** 221111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) CAANZ/CPAA/IPA
Actuary 224111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) VETASSESS
Acupuncturist 252211 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) Chinese Medicine Board of Australia
Advertising Manager 131113 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) AIM
Advertising Specialist*** 225111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Aeronautical Engineer 233911 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Aeroplane Pilot*** 231111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) CASA
Agricultural Consultant 234111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) VETASSESS
Agricultural Engineer 233912 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Agricultural Scientist 234112 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) VETASSESS
Agricultural Technician*** 311111 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Airconditioning & Mechanical Services Plumber 334112 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Airconditioning & Refrigeration Mechanic 342111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) 323112 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Aircraft Maintenance Engineer (Structures) 323113 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Ambulance Officer 411111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Anaesthetic Technician 311211 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Anaesthetist 253211 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) Medical Board of Australia
Analyst Programmer 261311 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ACS
Animal Attendants & Trainers (nec)*** 361199 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Apiarist*** 121311 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Aquaculture Farmer*** 121111 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Arborist 362212 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Architect 232111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) AACA
Architectural Draftsperson 312111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Architectural, Building & Surveying Technicians (nec) 312199 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Art Teacher (Private Tuition) 249211 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Artistic Director 212111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Arts Administrator or Manager 139911 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Audiologist 252711 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) VETASSESS
Automotive Electrician 321111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Baker*** 351111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Barrister 271111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) a legal admissions authority of a State or Territory
Beef Cattle Farmer*** 121312 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Biochemist 234513 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Biomedical Engineer 233913 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Biotechnologist 234514 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Boat Builder & Repairer 399111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Book or Script Editor 212212 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Botanist 234515 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Bricklayer 331111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Building Inspector 312113 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Business Machine Mechanic 342311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Butcher or Smallgoods Maker 351211 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Cabinetmaker 394111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Cabler (Data & Telecommunications) 342411 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Cafe or Restaurant Manager*** 141111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Camera Operator (Film, Television or Video) 399512 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Cardiac Technician 311212 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Cardiologist 253312 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Cardiothoracic Surgeon 253512 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Careers Counsellor 272111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Carpenter 331212 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Carpenter & Joiner 331211 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Cartographer 232213 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) VETASSESS
Chef*** 351311 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Chemical Engineer 233111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Chemical Plant Operator 399211 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Chemist 234211 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Chemistry Technician 311411 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Chief Executive or Managing Director*** 111111 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 AIM
Chief Information Officer 135111 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 ACS
Child Care Centre Manager 134111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Chiropractor 252111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) CCEA
Civil Engineer 233211 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Civil Engineering Draftsperson 312211 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia or VETASSESS
Civil Engineering Technician 312212 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) VETASSESS
Clinical Haematologist 253313 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Clinical Psychologist 272311 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) APS
Commodities Trader 222111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Community Worker 411711 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) Australian Community Workers Association
Company Secretary 221211 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Complementary Health Therapists (nec) 252299 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Computer Network & Systems Engineer 263111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ACS
Conference & Event Organiser*** 149311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Conservator 234911 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Construction Project Manager 133111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) VETASSESS
Contract Administrator*** 511111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Cook*** 351411 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Copywriter 212411 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Corporate General Manager*** 111211 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 AIM
Corporate Services Manager*** 132111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Cotton Grower*** 121211 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Counsellors (nec) 272199 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Crop Farmers (nec)*** 121299 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Customer Service Manager*** 149212 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Dairy Cattle Farmer*** 121313 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Dance Teacher (Private Tuition) 249212 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Dancer or Choreographer 211112 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Database Administrator 262111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ACS
Dental Specialist 252311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ADC
Dental Technician 411213 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Dentist 252312 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ADC
Dermatologist 253911 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Developer Programmer 261312 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ACS
Diagnostic & Interventional Radiologist 253917 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Diesel Motor Mechanic 321212 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Dietitian 251111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) DAA
Director (Film, Television, Radio or Stage) 212312 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Disabilities Services Officer 411712 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Diversional Therapist 411311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Diving Instructor (Open Water) 452311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Dog Handler or Trainer 361111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Drainer 334113 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Dressmaker or Tailor 393213 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Drug & Alcohol Counsellor 272112 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher 241111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) AITSL
Earth Science Technician 311412 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Economist 224311 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Education Adviser 249111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Education Managers (nec) 134499 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Educational Psychologist 272312 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) APS
Electrical Engineer 233311 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Electrical Engineering Draftsperson 312311 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Electrical Engineering Technician 312312 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Electrical Linesworker 342211 MLTSSL 189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F) TRA
Electrician (General) 341111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Electrician (Special Class) 341112 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Electronic Equipment Trades Worker 342313 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Electronic Instrument Trades Worker (General) 342314 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) 342315 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Electronics Engineer 233411 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Emergency Medicine Specialist 253912 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Endocrinologist 253315 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Engineering Manager 133211 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia/AIM
Engineering Professionals (nec) 233999 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 Engineers Australia
Engineering Technologist 233914 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Enrolled Nurse 411411 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ANMAC
Environmental Consultant 234312 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Environmental Engineer 233915 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Environmental Manager 139912 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Environmental Research Scientist 234313 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Environmental Scientists (nec) 234399 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
External Auditor 221213 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) CAANZ/CPAA/IPA
Facilities Manager*** 149913 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Faculty Head 134411 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Family & Marriage Counsellor 272113 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Family Support Worker 411713 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Farrier 322113 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Fashion Designer 232311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Fibrous Plasterer 333211 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Film & Video Editor 212314 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Finance Broker 222112 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Finance Manager*** 132211 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) CPAA/ IPA/CAANZ
Financial Brokers (nec) 222199 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Financial Dealers (nec) 222299 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Financial Investment Adviser 222311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Financial Investment Manager 222312 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Financial Market Dealer 222211 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Fitness Centre Manager*** 149112 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Fitter & Turner 323212 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Fitter (General) 323211 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Fitter-Welder 323213 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Florist 362111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Flower Grower*** 121212 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Flying instructor*** 231113 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Food Technologist 234212 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Footballer 452411 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Forester 234113 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) VETASSESS
Fruit or Nut Grower*** 121213 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Furniture Finisher 394211 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Gallery or Museum Curator 224212 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Gardener (General) 362211 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Gasfitter 334114 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Gastroenterologist 253316 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
General Practitioner 253111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Geologist 234411 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Geophysicist 234412 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Geotechnical Engineer 233212 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Glazier 333111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) / Field Crop Grower (NZ)*** 121214 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Grape Grower*** 121215 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Graphic Designer*** 232411 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Greenkeeper 362311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Gymnastics Coach or Instructor 452312 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Hairdresser*** 391111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Hardware Technician 313111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Health & Welfare Services Managers (nec) 134299 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Health Diagnostic & Promotion Professionals (nec) 251999 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Health Information Manager 224213 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Health Promotion Officer 251911 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Helicopter pilot*** 231114 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) CASA
Horse Breeder*** 121316 MLTSSL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Horse Riding Coach or Instructor 452313 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Horse trainer 361112 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 TRA
Hospital Pharmacist 251511 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) APharmC
Hotel or Motel Manager*** 141311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Human Resource Manager 132311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) AIM
Hydrogeologist 234413 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
ICT Account Manager 225211 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
ICT Business Analyst 261111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ACS
ICT Business Development Manager 225212 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
ICT Customer Support Officer 313112 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
ICT Managers (nec) 135199 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ACS
ICT Project Manager*** 135112 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ACS
ICT Quality Assurance Engineer 263211 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ACS
ICT Sales Representative 225213 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
ICT Security Specialist 262112 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ACS
ICT Support and Test Engineers nec 263299 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ACS
ICT Support Engineer*** 263212 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ACS
ICT Support Technicians (nec) 313199 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
ICT Systems Test Engineer*** 263213 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ACS
ICT Trainer 223211 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ACS
Illustrator 232412 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Industrial Designer 232312 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Industrial Engineer 233511 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Industrial Pharmacist 251512 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Information and Organisation Professionals (nec)*** 224999 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Insurance Agent 611211 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Insurance Broker 222113 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Insurance Loss Adjuster 599612 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Intensive Care Ambulance Paramedic 411112 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Intensive Care Specialist 253317 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Interior Designer 232511 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Internal Auditor 221214 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) VETASSESS
Interpreter 272412 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) NAATI
Jeweller 399411 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Jewellery Designer 232313 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Jockey 452413 STSOL 407 TRA
Joiner 331213 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Journalists & Other Writers (nec) 212499 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Judicial & Other Legal Professionals (nec) 271299 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Laboratory Manager 139913 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Land Economist 224511 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) VETASSESS
Landscape Architect 232112 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) VETASSESS
Landscape Gardener 362213 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Librarian 224611 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Library Technician 399312 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Life Science Technician 311413 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Life Scientist (General) 234511 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Life Scientists (nec) 234599 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Lift Mechanic 341113 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Livestock  Farmers (nec)*** 121399 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Locksmith 323313 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Make Up Artist 399514 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Management Accountant*** 221112 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) CAANZ/CPAA/IPA
Management Consultant*** 224711 MLTSSL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Manufacturer 133411 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Marine Biologist 234516 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Marketing Specialist*** 225113 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Massage Therapist*** 411611 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Materials Engineer 233112 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Mathematician 224112 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Meat Inspector 311312 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Mechanical Engineer 233512 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Mechanical Engineering Technician*** 312512 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Medical Administrator 134211 MLTSSL 189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F) VETASSESS
Medical Diagnostic Radiographer 251211 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ASMIRT
Medical Laboratory Scientist 234611 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) AIMS
Medical Laboratory Technician 311213 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) AIMS
Medical Oncologist 253314 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Medical Practitioners (nec) 253999 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Medical Radiation Therapist 251212 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ASMIRT
Medical Technicians (nec) 311299 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Metal Fabricator 322311 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Metal Fitters & Machinists (nec) 323299 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Metal Machinist (First Class) 323214 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Metallurgical or Materials Technician 312912 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Metallurgist 234912 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Meteorologist 234913 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Microbiologist 234517 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Middle School Teacher (Aus) / Intermediate School Teacher (NZ) 241311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) AITSL
Midwife 254111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ANMAC
Mine Deputy 312913 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Mining Engineer (excluding Petroleum) 233611 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 Engineers Australia
Minister of Religion 272211 STSOL 407 VETASSESS
Mixed Crop & Livestock Farmer*** 121411 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Mixed Crop Farmer*** 121216 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Mixed Livestock Farmer*** 121317 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Motor Mechanic (General) 321211 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Motorcycle Mechanic 321213 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Multimedia Specialist 261211 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 ACS
Music Director 211212 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Music Professionals nec* 211299 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Music Teacher (Private Tuition) 249214 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Musician (Instrumental) 211213 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Natural and Physical Science Professionals (nec) 234999 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Naturopath 252213 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Naval Architect 233916 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Network Administrator 263112 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ACS
Network Analyst 263113 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ACS
Neurologist 253318 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Neurosurgeon 253513 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Newspaper or Periodical Editor 212412 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Nuclear Medicine Technologist 251213 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ANZSNM
Nurse Educator 254211 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ANMAC
Nurse Manager 254311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ANMAC
Nurse Practitioner 254411 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ANMAC
Nurse Researcher 254212 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ANMAC
Nursing Clinical Director 134212 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ANMAC
Nutritionist 251112 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Obstetrician & Gynaecologist 253913 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Occupational Health and Safety Adviser 251312 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Occupational Therapist 252411 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) OTC
Ophthalmologist 253914 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Optometrist 251411 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) OCANZ
Organisation & Methods Analyst 224712 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Organisational Psychologist 272313 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) APS
Orthopaedic Surgeon 253514 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Orthoptist 251412 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Orthotist or Prosthetist 251912 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) AOPA
Osteopath 252112 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) AOAC
Other Spatial Scientist 232214 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) VETASSESS
Other Sports Coach or Instructor 452317 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Otorhinolaryngologist 253515 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Paediatric Surgeon 253516 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Paediatrician 253321 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Painting Trades Workers 332211 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Panelbeater 324111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Pastrycook*** 351112 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Patents Examiner 224914 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Pathologist 253915 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Performing Arts Technicians (nec) 399599 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Petroleum Engineer 233612 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 Engineers Australia
Pharmacy Technician 311215 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Photographer 211311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Physicist 234914 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) VETASSESS (non-medical physicists only); ACPSEM (medical physicists only)
Physiotherapist 252511 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) APC
Pig Farmer*** 121318 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Plastic & Reconstructive Surgeon 253517 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Plumber (General) 334111 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Podiatrist 252611 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) APodC/ANZPAC
Post Office Manager*** 142115 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Poultry Farmer*** 121321 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Power Generation Plant Operator 399213 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Precision Instrument Maker & Repairer 323314 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Pressure Welder 322312 MLTSSL 189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F) TRA
Primary Health Organisation Manager 134213 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) VETASSESS
Primary Products Inspectors (nec)*** 311399 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Primary School Teacher 241213 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) AITSL
Print Finisher 392111 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Print Journalist 212413 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Printing Machinist 392311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Private Tutors & Teachers (nec) 249299 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Production Manager (Forestry)*** 133511 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Production manager (manufacturing) 133512 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Production Manager (Mining) 133513 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Production or Plant Engineer 233513 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Program Director (Television or Radio) 212315 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Program or Project Administrator 511112 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Project Builder 133112 MLTSSL 189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F) VETASSESS
​Property Manager*** ​612112 ​STSOL ​186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ​VETASSESS
Psychiatrist 253411 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Psychologists (nec) 272399 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) APS
​Psychotherapist ​272314 ​STSOL ​186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ​VETASSESS
Public Relations Professional 225311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Quality Assurance Manager 139914 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Quantity Surveyor 233213 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) AIQS
Radiation Oncologist 253918 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Radio Communications Technician 313211 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
​Real Estate Representative*** ​612115 ​STSOL ​186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ​VETASSESS
Records Manager 224214 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Recreation Officer 272612 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Recruitment Consultant*** 223112 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Registered Nurse (Aged Care) 254412 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ANMAC
Registered Nurse (Child & Family Health) 254413 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ANMAC
Registered Nurse (Community Health) 254414 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ANMAC
Registered Nurse (Critical Care & Emergency) 254415 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ANMAC
Registered Nurse (Developmental Disability) 254416 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ANMAC
Registered Nurse (Disability & Rehabilitation) 254417 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ANMAC
Registered Nurse (Medical Practice) 254421 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ANMAC
Registered Nurse (Medical) 254418 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ANMAC
Registered Nurse (Mental Health) 254422 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ANMAC
Registered Nurse (Paediatrics) 254425 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ANMAC
Registered Nurse (Perioperative) 254423 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ANMAC
Registered Nurse (Surgical) 254424 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ANMAC
Registered Nurses (nec) 254499 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ANMAC
Rehabilitation Counsellor 272114 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Renal Medicine Specialist 253322 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Research and Development Manager 132511 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Resident Medical Officer 253112 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) Medical Board of Australia
Residential Care Officer 411715 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Retail Buyer*** 639211 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Retail Pharmacist 251513 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) APharmC
Rheumatologist 253323 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Roof Plumber 334115 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Roof Tiler 333311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Sales & Marketing Manager*** 131112 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) AIM
School Principal 134311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Science Technicians (nec) 311499 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Secondary School Teacher 241411 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) AITSL
Sheep Farmer*** 121322 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Sheetmetal Trades Worker 322211 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Shipwright 399112 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Signwriter 399611 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Small Engine Mechanic 321214 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Snowsport Instructor 452314 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Social Professionals (nec) 272499 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Social Worker 272511 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) AASW
Software & Applications  Programmers (nec) 261399 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 ACS
Software Engineer 261313 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ACS
Software Tester*** 261314 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ACS
Solicitor 271311 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) a legal admissions authority of a State or Territory
Solid Plasterer 333212 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Sonographer 251214 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ASMIRT
Sound Technician 399516 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Special Education Teachers (nec) 241599 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) AITSL
Special Needs Teacher 241511 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) AITSL
Specialist Managers (nec) except a. Ambassador,b.Archbishop, c.Bishop 139999 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Specialist Physician (General Medicine) 253311 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Specialist Physicians (nec) 253399 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Speech Pathologist 252712 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) SPA
Sports Centre Manager*** 149113 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Sports Development Officer 452321 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Sportspersons (nec) 452499 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Stage Manager 212316 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Statistician 224113 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Stockbroking Dealer 222213 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Stonemason 331112 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Structural Engineer 233214 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Student Counsellor 272115 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Sugar Cane Grower*** 121217 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Supply and Distribution Manager*** 133611 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) AIM
Surgeon (General) 253511 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Surveyor 232212 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) SSSI
Swimming Coach or Instructor 452315 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Systems Administrator 262113 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ACS
Systems Analyst 261112 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ACS
Taxation Accountant*** 221113 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) CAANZ/CPAA/IPA
Teacher of English to Speakers of Other Languages 249311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Teacher of the Hearing Impaired 241512 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) AITSL
Teacher of the Sight Impaired 241513 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) AITSL
Technical Cable Jointer 342212 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Technical Director 212317 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Technical Sales Representatives (nec) including, but not limited to, education sales representatives*** 225499 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Technical Writer 212415 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Telecommunications Engineer 263311 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Telecommunications Field Engineer 313212 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Telecommunications Linesworker 342413 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Telecommunications Network Engineer 263312 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Telecommunications Network Planner 313213 MLTSSL 189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F) Engineers Australia
Telecommunications Technical Officer or Technologist 313214 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
Television Journalist 212416 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Tennis Coach 452316 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Textile, Clothing  & Footwear Mechanic 323215 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Thoracic Medicine Specialist 253324 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Toolmaker 323412 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Traditional Chinese Medicine Practitioner 252214 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) Chinese Medicine Board of   Australia
Transport Company Manager*** 149413 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Transport Engineer 233215 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Engineers Australia
University Lecturer (Suitable for the position of Research Associate or Research Fellow in a University)*** 242111 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS
Upholsterer 393311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Urban & Regional Planner 232611 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Urologist 253518 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Valuer 224512 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) VETASSESS
Vascular Surgeon 253521 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) Medical Board of Australia
Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ)*** 121221 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Vehicle Body Builder 324211 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Vehicle Trimmer 324212 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Veterinarian 234711 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) AVBC
Veterinary Nurse 361311 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Video Producer 212318 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Visual Arts & Crafts Professionals (nec) 211499 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Wall & Floor Tiler 333411 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Watch & Clock Maker & Repairer 323316 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Web Administrator 313113 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ACS
Web Designer 232414 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Web Developer*** 261212 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ACS
Welder (First Class) 322313 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) TRA
Welfare Centre Manager 134214 MLTSSL 186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T) ACWA
Welfare Worker 272613 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ACWA
Wine Maker*** 234213 STSOL 186 (DE), 407, 457, 489 (S/T) VETASSESS
Wood Machinist 394213 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Wood Machinists & Other Wood Trades Workers (nec) 394299 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) TRA
Youth Worker 411716 STSOL 186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T) ACWA
Zoologist 234518 MLTSSL 186 (DE), 407, 457 VETASSESS

स्रोत : एसबिएस हिन्दी

Comments