काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले सुरक्षा निकायलगायत सबै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनमा एकरूपता कायम गराउने उद्देश्यले सामान्य सिद्धान्तको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

मस्यौदा पारित भएपछि सुरक्षा निकायलगायत सबै सङ्गठित संस्थाका कर्र्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त एकै हुने भएको छ ।

विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तअन्तर्गत सामान्य र विशेष गरी दुई किसिमका सजाय गरिने विद्यमान व्यवस्थामा विशेष सजाय अन्तर्गत अति आवश्यक सेवाका कर्मचारीको हकमा बाहेक कार्यालयमा पूर्वस्वीकृति नलिइकन लगातार ३० दिन र वर्षभरिमा ९० दिनसम्म गयल भएमा जागिर चट् हुने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ । यस्तै विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सोका लागि आवेदन गरेमा पनि जागिर जाने भएको छ तर विशेष सजाय गर्दा अनिवार्य रूपमा कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले मस्यौदा गरेको सामान्य सिद्धान्तमा कर्मचारीको बढुवाका लागि राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक विज्ञापन गर्नुपर्ने, कर्मचारीको बढुवा गर्दा रिक्त पदमा मात्र गर्न पाइने, बढुवा प्रयोजनका लागि छुट्टै बढुवा समिति गठन गरिनुपर्ने, समिति बढीमा पाँच सदस्यीय हुनुपर्ने, बढुवा समितिको कुनै सदस्यको नातेदार उम्मेदवार भएमा त्यस्तो सदस्यलाई समितिमा संलग्न गराइनु नहुने, जुन पदमा बढुवा हुने हो, सो पदभन्दा माथिल्लो पदको अधिकृत मात्र बढुवा समितिको अध्यक्ष वा सदस्य हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने तर आयोगको प्रतिनिधिले भने समान तहमा पदपूर्ति वा बढुवा समितिको अध्यक्ष वा सदस्य हुन पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

Please follow and like us:

Comments